Gftk vdw 860 – Mortar bicomponent pentru dale și plăci ceramice

Pentru chituirea suprafețelor cu dale și rosturi înguste (min. ≥ 4mm lățime)

  • impermeabil la apă
  • adecvat în special pentru lespezi de piatră subțiri, dale, plăci ceramice
  • lățimea rostului: ≥ 4 – 8 mm
  • suprafață curată
  • pentru încărcare de trafic ușoară
  • gri închis

Manual tehnic

MSDS

Gftk vdw 860

Clean pavings

Mortar pentru rosturi pe bază de rășină, impermeabil la apă, cu agregate sortate.

Liant: rășină epoxidică bicomponentă, fără solvenți, puternic modificată, emulsionabilă în apă

Lățimea rostului: pe toată lungimea min. 4 mm, max. 8 mm

Adâncimea rostului: recomandăm o adâncime completă a rostului în zonele cu trafic, în montaje fixe min. 20 mm, în montaje nefixate min. 30 mm.

Ambalaj: găleată din PP (4 kg )

Valori caracteristici ale materialului

Rezistență la încovoiere: aprox. 6,7 N/mm²

Rezistență la compresiune: aprox. 15,0 N/mm²

Permeabilitate la lichide: impermeabil la apă

Stabilitate în condiții de depozitare: 1 an depozitat într-un loc uscat, ferit de îngheț

Consumurile indicate în Fisa de Produs se aplică la pavaje cu margini tăiate de jur-împrejur și au la bază experiența noastră îndelungată.

Forma naturală a pietrelor și diferitele modele de pavare pot avea ca și rezultat variații ale acestor valori.

Dacă aveți nelămuriri determinați consumul real pe o zonă de test.

Valorile de consum sunt pentru o adâncime a rostului de 10 mm și trebuie înmulțite cu adâncimea reală a rostului.

Condiții: Un substrat stabil, capabil să preia încărcările, permanent impermeabil la apă, adâncimea rostului 30 mm (construcție fixă: 20 mm), lățimea rostului pe toată lungimea acestuia 4 mm – 8 mm, temperatura exterioară și a suprafeței min. 10 °C până la max. 25 °C. Suprafața trebuie să aibă o pantă de cel puțin 1,5% – 2% pentru a preveni bălțirea apei.

Zona de încercare: Pentru a evalua potrivirea culorilor dintre mortar și lespezile de piatră, dale sau plăci ceramice vă recomandăm insistent să pregătiți mai întâi o zonă de încercare.

Pregătirea: Curătați bine suprafața de resturi, urme de ciment, vegetație, materii organice sau alte contaminări. Țineți cutia de spălat, racleta cu burete vdw și drișca (vezi și accesoriile vdw) pregătite și umpleți cutia de spălat cu apă proaspătă și rece de la robinet. Nu umpleți rosturile înainte!

Umezirea suprafeței: Saturați complet suprafața pavajului cu buretele. Mai întâi luați buretele de viscoză cu Velcro din găleată, fixați-l pe racleta cu burete vdw și pre-umeziți suprafața. Pentru aceasta, scufundați racleta cu burete vdw, inclusiv buretele, în apa din cutia de spălat și treceți-o peste partea de sus cu role de la cutia de spălat. Nu folosiți un furtun pentru a pre-umezi!!!

Amestecarea mortarului de rosturi: În prealabil amestecați agregatul din găleată, apoi adăugați întăritorul și amestecați bine cu o unealtă adecvată (mixer cu palete) până când amestecul devine omogen. La amestec nu trebuie adăugată apă.

Umplerea rosturilor: Aplicați imediat după amestecare, prin umplere în rosturi cu drișca (dacă între drișcă și suprafață se aplică în unghi drept, mortarul poate fi umplut în rostul gol. Dacă între drișcă și suprafață este un unghi ascuțit, resturile de mortar pot fi îndepărtate). Umpleți rosturile pe toată lungimea cu conținutul din găleată complet amestecat. Evitați formarea de goluri în interiorul mortarului la chituire.

Curățarea: Imediat după încorporarea cantității de mortar amestecate, această parte a suprafeței poate fi spălată. Procesul de spălare trebuie realizat în două etape. Mai întâi, suprafața va fi ștearsă cu racleta cu burete umezită prin mișcări circulare. În timpul acestui proces suprafața rosturilor poate fi netezită și modelată și eventualele denivelări pot fi remediate. Între timp, scufundați racleta cu burete în cutia de spălat și apăsați-o ușor peste role. Dacă mortarul a aderat foarte bine și nu se desprinde, buretele poate fi stors manual în cutia de spălat sau curățat cu un jet de apă.

Mai departe, resturile de la prima ștergere sunt îndepărtate de pe suprafață. Vă rugăm să utilizați racleta cu burete umezită și să curățați suprafața pe diagonala rosturilor pentru a absobi și ultimele resturi. Scufundați racleta cu burete în cutia de spălat și treceți-o peste role după fiecare ștergere. Important: fiecare găleată de vdw 860 Mortar bicomponent pentru dale și plăci ceramice include un burete nou. Asigurați-vă că utilizați acest nou burete la fiecare găleată nouă. Doar așa se poate garanta obținerea unei suprafețe perfect curate.

Finisarea: Următoarele aspecte sunt pentru o temperatură de 20 °C și 65 % umiditate relativă (temperaturile ridicate scurtează perioada de întărire și temperaturile scăzute prelungesc perioada de întărire). Izolați zona proaspăt rostuită pentru minimum 24 ore. Zona poate fi apoi dată spre utilizare pentru trafic pietonal limitat. Zona poate fi dată complet în utilizare pentru trafic auto după 3-5 zile, când s-a întărit complet. În principiu, un test de rezistență ar trebui realizat înaintea dării în folosință. Pentru a evita eflorescența rosturilor, se recomandă protejarea împotriva ploii pentru următoarele 12 ore.

Vrei să cumperi?

Produsele Clean Pavings se pot achiziționa prin intermediul partenerilor noștri locali. Accesează lista partenerilor locali și contactează-l pe cel mai apropiat din zonă.